Forside

Opera, klassisk, operette, musical m.v.

Rudersdal Musikakademi

Operacafé 2018

 

I samarbejde med foreningen Opera Nordsjælland tilbyder vi i perioden marts-april 2018 undervisning i korsang og drama i forbindelse med foreningens Operacafé på Kulturcenter Mariehøj.

 

Niveauet på kurset er højt. Du skal kunne lære udenad og selvindstudere i stort omfang.

Dele af kurset foregår i omgivelser som ikke er indrettet for bevægelseshandicappede. Disse kan derfor ikke regne med at kunne deltage i fuldt omfang.

 

Tilmelding:

Vi anbefaler, at du tilmelder dig gennem foreningen Opera Nordsjællands hjemmeside www.operanordsjaelland.dk for at kunne få glæde af alle dele af kurset, også dem, der ikke er direkte knyttet til undervisningen.

 

Kurset foregår på vekslende ugedage i perioden fra 17. marts til 27. april.

Selve Operacafeerne som ikke er en del af kurset, foregår den 29. april og den. 6. maj (begge dage).

Hele kurset og Operacafeerne foregår på Kulturcenter Mariehøj.

 

Undervisningen i drama, kor og repetition, som kun udbydes som et samlet kursus, udgør i alt 36 lektioner a 45 minutter. Da ikke alle følger nøjagtig de samme lektioner, og da der vil være flere lærere knyttet til de enkelte lektioner, er tallet på 36 kun vejledende.

Den nøjagtige planlægning af kursets sidste del foretages fra mødedag til mødedag inden for rammetiderne.

 

Pris for undervisningen alene, købt direkte gennem Rudersdal Musikakademi er kr. 2.000. Det understreges at denne købsform ikke giver adgang til de dele af kurset, der ikke direkte er en del af undervisningen, f.eks. deltagelse i Operacafeerne, som kun er åbne for foreningens medlemmer. Se mere om begrænsningerne på Opera Nordsjællands hjemmeside.

 

Operacafe 2018

Drama, kor og repetition - 36 lektioner.

Lærere: Kirsten Schultz Hansen, Paul Frederiksen, Laurits Dragsted

 

Kursusdatoer:

17. marts 2018 kl. 14-17

8. april 2018 kl. 14-17

12. april 2018 kl. 19-22

17. april 2018 kl. 19-22

23. april 2018 kl. 19-22

24. april 2018 kl. 19-22

25. april 2018 kl. 19-22

26. april 2018 kl. 19-22

27. april 2018 kl. 19-22